Giỏ hàng

    Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× HIGAWARI BENTO & MISO SOUP( Daily lunch bento box & MISO soup ) 198,000 
198,000 

Tổng số lượng

Tổng phụ 198,000 
Giao hàng

Đây chỉ là ước tính. Giá sẽ cập nhật trong quá trình thanh toán.

VAT 21,800 
Tổng 239,800