Giỏ hàng

    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× HIGAWARI BENTO & MISO SOUP( Daily lunch bento box & MISO soup ) 198,000 
198,000 

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 198,000 
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

VAT 21,800 
Tổng 239,800