Thank you for ordering!

THE SUSHI BAR is the finest Japanese cuisine and sushi restaurant in Ho Chi Minh city

Reservation: (08) 39118618 / (08) 3911 8818

Aburi Sushi

ABURI MAGURO HARAMI

VNĐ 66,000

ABURI SAKE HARASU

VNĐ 66,000

ABURI NAMA EBI

VNĐ 42,000

ABURI YARI IKA

VNĐ 35,000

SANMA ICHIYA BOSHI

VNĐ 55,000

SHISHAMO YAKI SUSHI

VNĐ 38,000

ABURI HOTATE KAIBASHIRA

VNĐ 75,000

ABURI SHIME SABA

VNĐ 75,000

YAKI SHIITAKE

VNĐ 18,000

SET1.RICE, MISO SHIRU & CHAWAN MUSHI

VNĐ 20,000

SET2.MISO SHIRU & CHAWAN MUSHI

VNĐ 18,000

Set 3 MISO SHIRU, RICE, SOBA NOODLE

VNĐ 20,000
 • THE SUSHI BAR 1: No 2, Le Thanh Ton St. D.1 Ho Chi Minh City, Tel: (08) 38238042 – (08) 38244491 ; Open : 10:00 – 23:30

  THE SUSHI BAR 2: 1F, ZEN PLAZA, 54-56 Nguyen Trai St. Dist 1. HCM City Tel: (08) 39250377- (08) 39250378 ; Open : 10:00 – 22:00

  THE SUSHI BAR 3: 54 Nguyen Dinh Chieu St. Dist 1, HCMC Tel: (08) 39118618 – (08) 39118818; Open : 10:00 – 23:30

  THE SUSHI BAR 4: 2F, Saigon Court–149 Nguyen Dinh Chieu St., D.3, HCM City Tel:(08) 39301937–(08) 39300294 Ext 777 Fax: (08) 3930 0294; Open: 6:00–22:00

  THE SUSHI BAR 5: Lot C6B02-2, New South Urban City, Tan Phu ward, Dictrict 7, HCM City Tel: (08) 54110084 – (08) 54110085 ; Open : 10:00 – 22:00

  THE SUSHI BAR 6: Ground Floor, KUMHO LINK - 39 Le Duan st.,Dist.1,HCMC Tel: (08)-38223154 - (08)-38223156 ; Open : 10:00 – 23:30(23:00 Last order)

  THE SUSHI BAR 7: "HIKARI" Ly Thai To St., Binh Duong New City, (Back-Gate of Binh Duong New City Hall), Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
  Tel: (0650) 3801122 / (0650) 3801133, FAX: (0650) 3801144; Open : 10:00 – 22:00

  THE SUSHI BAR 8: Lot 3-A5.6, KCV Bac Tuong Dai, P. Hoa Cuong Bac, Q. Hai Chau, Da Nang, Viet Nam. Tel:(0) 511 3662877 - (0) 511 3662878 ;
  Open : 11:00 – 23:30(23:00 Last order)


  (C) THE SUSHI BAR 2009-2014